Personvernerklæring for Smartability AS

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Smartability AS samler inn og bruker personopplysninger i vår nettbutikk.

1. Behandlingsansvarlig

Tone Cecilie Lie er på vegne av Smartability AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: Selskapsnavn, organisasjons nr, navn/kontakt person, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Vi bruker Facebook Pixel for å nå våre kunder ved annonsering gjennom sosiale medier, Byggelys lagrer ingen informasjon om kunden, dette skjer hos Facebook.

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

4. Grunnlaget for behandlingen 

Informasjon om Selskapsnavn, organisasjons nr, navn/kontakt person, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personopplysningsloven Art 6(b). Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personopplysningsloven Art 6(a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

5. Innhenting av personopplysninger 

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt påvåre nettsider og fra e-post besvarelser.

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysningertil andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å kunne oppfyllevåre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våresamarbeidspartnere.

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

8. Rettigheter for den registrerte 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Personvernombud

Vi har et personvernombud som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

10. Informasjonssikkerhet 

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysiskog virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitivedeler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

tl@byggelys.no

Smartability AS
Bankveien 4 1580 Rygge